Історія кафедри

Заснована у травні 1973 р. на базі 6-ї міської лікарні м. Кривий Ріг. Першим завідувачем був старший науковий співробітник, кандидат медичних наук Олександр Васильович Ходикін. На той час на кафедрі працювали доценти В.І. Крук, М.В Волосевич, асистенти А.М. Василенко, Т.В. Гончаренко, Е.П. Яковенко. Силами цього колективу успішно впровадили програму підвищення кваліфікації терапевтів. Наукова діяльність кафедри на той період була спрямована на удосконалення діагностики та лікування хвороб органів травлення. За матеріалами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 48 статей, видано 3 інформаційних листа, методичні рекомендації та внесено 7 раціоналізаторських пропозицій.

З 1983р. по 1989р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Володимир Миколайович Коваленко, нині академік НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології ім.. М.Д. Стражеска». Він започаткував у Кривому Розі школу кардіологів та ревматологів. На кафедрі в той час працювали: доценти А.М. Василенко, М.В. Волосевич, асистенти: Г.П. Кузьміна, В.А. Потабашній, В.І. Фесенко, Т.В. Гончаренко, Л.Д. Старцева. Л.А. Шумлянський, В.А. Ковальчук, старший лаборант В.В. Бевз. Наукові дослідження В.М. Коваленка та колективу присвячувалися діагностиці початкових стадій серцевої недостатності, артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця. Значна увага приділялась вивченню крайової патології Криворізького регіону. За результатами наукових досліджень захищено 3 кандидатських дисертації. Значно покращено оснащення сучасним обладнанням для проведення науково-дослідницької роботи. У навчальний процес були впроваджені нові цикли удосконалення лікарів з кардіології та функціональної діагностики.

З 1989 р. по 2011 рік колектив кафедри очолював доктор медичних наук, професор Анатолій Митрофанович Василенко. Наукові дослідження колективу присвячені вивченню гіпертензивного серця, серцево-легеневих взаємовідносин при ішемічній хворобі серця у гірників, особливостей розвитку серцевої недостатності при поєднаній патології серцево-судинної системи та органів дихання та кардіоренального анемічного синдрому у хворих з хронічною серцевою недостатністю. Захищено 4 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Співробітники видали 7 монографій, понад 700 наукових статей, 10 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи, 7 винаходів. Результати наукових досліджень регулярно доповідалися на вітчизняних конгресах кардіологів. Базами кафедри стали багатопрофільна 2-а міська клінічна лікарня та 16-а міська клінічна лікарня м. Кривого Рогу. Через клінічну ординатуру та аспірантуру підготовлено 19 фахівців вищої кваліфікації для роботи в органах охорони здоров’я.

З 2011 року колектив кафедри очолює доктор медичних наук, професор Потабашній Валерій Аркадійович. Нині на кафедрі працюють професори А.М. Василенко, Г.П.Кузьміна, кандидати медичних наук: доценти В.І. Фесенко та О.Я. Маркова, асистенти О.М. Лазаренко, О.В. Князєва, старший лаборант В.В.Бевз, лаборанти Атаманчук Г.С., Р.Ю. Давиденко. На кафедрі проходять післядипломну освіту лікарі – інтерни за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Паралельно проводиться післядипломна підготовка лікарських кадрів за спеціальностями: «Терапія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Кардіологія», «Функціональна діагностика».

Щорічно підвищують свою кваліфікацію понад 300 лікарів-інтернів, лікарів-терапевтів і кардіологів. Наукові дослідження співробітників спрямовані на вивчення актуальних проблем діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи та полімормідних станів. Співробітники беруть участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Щорічно надається консультативна допомога понад 2500 хворим, здійснюється понад 30 консультацій по лінії санітарної авіації. Останнім часом співробітники активно впроваджують в регіоні коронарографію і стентування у хворих на ішемічну хворобу серця, денситометрію при захворюваннях кістково-суглобової системи.

Свою науково-педагогічну та лікувальну роботу співробітники успішно поєднують з активною громадською діяльністю. Науково-практична і лікувальна діяльність співробітників неодноразово відзначалась почесними грамотами та наказами обласного відділу охорони здоров'я та Міністра охорони здоров’я України.