НДР кафедри

     Тема НДР кафедри на 2021-2024 роки:

Обґрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з серцево-судинними хворобами на тлі коморбідних станів (№ державної реєстрації 0120U102942 )

   

 Запланована науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, к.м.н Маркової Олени Яківни.

Тема: Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі порушення пуринового обміну. 

Термін виконання: 01.01.2018 - 31.12.2022

Науковий консультант: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній

   05 липня 2023 року відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії  асистента кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО  Князєвої Олени Володимирівни:

Тема: Діагностика серцевої недостатності та попередження її прогресування у чоловіків з ішемічною хворобою серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

 Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній

       05 жовтня 2020 року відбувся захист двох науково-дослідних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії  аспірантів кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО: 

  1. Буртняк Тетяни Зеновіївни:

        Тема: Особливості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічним обструктивним  захворюванням легень на первинному рівні медичної допомоги в умовах потужного гірничо-металургійного регіону України. 

 Термін виконання:  01.10.2016 р. -    30.09.2020 р.

Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній

 2. Лазаренко Ольги Миколаївни:

         Тема: Особливості комплексного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою на         етапі первинної ланки.

Термін виконання:  01.10.2016 р. -    30.09.2020 р.

 Науковий керівник:  доктор медичних  наук,  професор  Г.П. Кузьміна