НДР кафедри

Тема НДР кафедри на 2017-2020 роки:

Наукове обґрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією на тлі коморбідних станів

Запланована науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, к.м.н Маркової Олени Яківни.

Тема: Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі порушення пуринового обміну.

Термін виконання: 01.01.2018 - 31.12.2022

Науковий консультант: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, д. мед. н., професор В.А. Потабашній

Запланована науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії асистента кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Князєвої Олени Володимирівни:

Тема: Особливості діагностики та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Термін виконання: 01.01.2018 р. - 31.12.2022 р.

Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, д. мед. н., професор В.А. Потабашній

05 жовтня 2020 року відбувся захист двох науково-дослідних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантів кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО:

1. Буртняк Тетяни Зеновіївни:

Тема: Особливості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на первинному рівні медичної допомоги в умовах потужного гірничо-металургійного регіону України.

Термін виконання: 01.10.2016 р. - 30.09.2020 р.

Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, д. мед. н., професор В.А. Потабашній

2. Лазаренко Ольги Миколаївни:

Тема: Особливості комплексного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою на етапі первинної ланки.

Термін виконання: 01.10.2016 р. - 30.09.2020 р.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Г.П. Кузьміна