Інтернатура

Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.


Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі - вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.

Тривалість навчання випускників ЗВО (спеціальність 222 Медицина) в інтернатурі за спеціальністю "Внутрішні хвороби" складає два роки.

Програма підготовки в інтернатурі з 2022 року складається з двох частин: освітньої та практичної.

Освітня частина інтернатури проводиться на кафедрі в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів -інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за кожен рік навчання: вересень - листопад на 1-му році, квітень-травень на 2-му році.

Практична частина інтернатури проводиться на базах стажування лікарів-інтернів. Тривалість практичної частини інтернатури складає вісім місяці за кожен рік навчання.

Інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року, а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі - не пізніше 01 вересня поточного року.

Лікарі-інтерни протягом двох років ведуть щоденники, які відображають діяльність лікаря-інтерна зі спеціальності.

Підсумкове оцінювання (атестація) лікарів-інтернів включає:

1) ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»;

2) іспит з оволодіння практичними навичками, по закінченню якого проводиться співбесіда зі спеціальності.

На кафедрі проводиться очне навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Внутрішні хвороби". Очна частина складає 11 місяців за 2 роки навчання. З вересня 2022 року очна частина навчання становитиме 6 місяців за 2 роки навчання:.

Особливості зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру у 2022 році https://cutt.ly/4JYfGwR

Особливості проходження спеціалізації для лікарів-інтернів на базах стажування https://cutt.ly/FJYgyUa

Бази стажування лікарів-інтернів https://cutt.ly/QJYgk2L

Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію" (зі змінами)

Наказ МОЗ України " від 19.03.2022 №505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України"Наказ №493 від 16.03.2022 (1).pdf
Наказ №1254 від 22.06.2021.pdf
Положення про інтернатуру.pdf
Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію.pdf
37877-dn_1219_14_07_2022_dod_2.pdf
39132-dn_1327_27_07_2022.pdf
37875-dn_1219_14_07_2022.pdf
22_Щоденник лікаря-інтерна2.pdf