Матеріали для самопідготовки

ТУ " Інноваційні підходи до діагностики та лікування серцевих аритмій " (27.05.2024-07.06.2024)

Матеріали для самопідготовки

Фібриляція передсердь. Уніфікований клінічний протокол 2019

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями: консенсус Європейської асоціації серцевого ритму (2019)

Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. 2019

Діагностика та ведення пацієнтів з синкопальними станами

Аспекти кардіостимуляції та кардіоресинхронізувальної терапії: новації 2021 року

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Функціональна діагностика. Електрокардіографічні синдроми і феномени

Функціональна діагностика. Синдроми передчасного збудження шлуночків 

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За редакцією: Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М., Сичова О.С. 2023.  https://cutt.ly/kwSrrHcw

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка


___________________________________________________________________________________________________________

ТУ "Профілактика та лікування хронічних  захворювань внутрішніх органів в практиці

сімейного лікаря" (13.05.2024-24.05.2024)

Матеріали для самопідготовки

Наказ МОЗ України №2857  від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST  КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 вересня 2021 року No 1936  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2021 року No 1957  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ,  ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий  коронарний синдром. ВАКУ 2020

Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України. (проект).2018

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  ДИСЛІПІДЕМІЙ. ВАКУ 2020

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів. 2019

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності, 2020

Адаптована клінічна настанова "Бронхіальна астма", 2020

Адаптована клінічна настанова "Хронічне обструктивне захворювання легень", 2020р.

АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ  «НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ ОСІБ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, АНТИМІКРОБНА  ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА»

Рекомендації ARIA 2019

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу"

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Уніфікований клінічний протокол "Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба"

Уніфікований клінічний протокол "Запальні захворювання кишечника"

КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ (Вінниця, 2017)

Хронічна хвороба нирок: діагностика та лікування. Клінічні рекомендації NICE2021__________________________________________________________________________________________

ТУ "Актуальні питання в кардіології" (22.04.2024-03.05.2024)

Матеріали для самопідготовки


Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами, ЄКТ 2019 

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 15.09.2021 No 1957  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ,  ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 No 152 (зі змінами 23.09.2016 No 994)

Наказ МОЗ України №2857  від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

Рекомендації з діагностики та лікування ТЕЛА (частина 2). 2016. Асоціація кардіологів України

2021 Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України з діагностики та лікування міокардиту

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Тітова, С.В. Чернюк,  Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов СОVID-19-асоційований міокардит: 

Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності 2023

Фібриляція передсердь. Уніфікований клінічний протокол 2019

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України. 

Рекомендації з діагностики та лікування дисліпідемій ВАКУ 2020

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії, ЄКТ 2019

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю, ESC, EASD, 2019

Діуретична терапія  при застійній серцевій недостатності

Збірник клінічних рекомендацій "Кардіологія і ревматологія", 2020

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності, 2020

Несукай О.Г. Сучасні підходи до діагностики та лікування кардіоміопатій: що нового?

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром, 2020

Профілактика та лікування венозних тромбоемболій у хворих з онкопатологією: клінічні рекомендації, ВАКУ, 2020

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2023.

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Збірник клінічних рекомендацій: кардіологія і ревматологія, 2023 


____________________________________________________________________________________________

ТУ "Клінічна електрокардіографія  в практиці лікаря-інтерніста" (08.04.2024-19.04.2024)

Матеріали для самопідготовки

 

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Функціональна діагностика. Електрокардіографічні синдроми і феномени

Функціональна діагностика. Синдроми передчасного збудження шлуночків

ЕКГ-моніторинг в прон-позиції

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Діагностика та ведення пацієнтів з синкопальними станами

Фібриляція передсердь. Рекомендації ЄКТ 2020 (укр)

Універсальне визначення інфаркту міокарда 

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST  КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

України від 15.09.2021 No 1957  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ,  ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий  коронарний синдром 

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Практикум з електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

 


_________________________________________________________________________________________

ТУ "Актуальні питання внутрішньої медицини" (25.03.2024-05.04.2024)

Матеріали для самопідготовки

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 No 152 (зі змінами 23.09.2016 No 994)

Наказ МОЗ України №2857  від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  ДИСЛІПІДЕМІЙ  (затверджено на XXI Національному конгресі  кардіологів України,2020)

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST  КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 15.09.2021 No 1957  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ,  ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА  КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ  «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий  коронарний синдром

Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності 2023

Адаптована клінічна настанова "Бронхіальна астма" 2020р.

Адаптована клінічна настанова "Хронічне обструктивне захворювання легень", 2020р.

Рекомендації GOLD 2023 

Адаптована клінічна настанова "Негоспітальна прневмонія у дорослих" 2019

Стандарт медичної допомоги  «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних  препаратів із лікувальною та профілактичною метою»

Наказ МОЗ України 21.06.2016 No 613  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В У ДОРОСЛИХ"

Алкогольна хвороба печінки: рекомендації ACG

Наказ МОЗ України 06.11.2014 No 826  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ  (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  "АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 06.11.2014 року No 826  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  "НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України  06.11.2014 № 826  УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  "АУТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 10.09.2014  № 638 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ    "ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ"

Керівництво Європейського товариства з вивчення целіакії (ESsCD)

Клинические рекомендации  Украинской гастроэнтерологической ассоциации по ведению больных синдромом раздраженной кишки

«Ключові питання діагностики та лікування хронічних запальних захворювань товстої кишки»

Менеджмент пацієнтів із цукровим діабетом

Сучасна ін’єкційна терапія цукрового діабету

Цукровий діабет: досягнення глікемічних цілей в амбулаторних умовах

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ

Настанова KDIGO 2021

Настанова KDIGO 2021 (частина 2)

__________________________________________________________________________________________

ТУ "Інноваційні та стандартні підходи в функціональній діагностиці" (11.03.2024-22.03.2024)

Матеріали для самопідготовки

 

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Діагностика та ведення пацієнтів з синкопальними станами

Фібриляція передсердь. Рекомендації ЄКТ 2020 (укр)

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Порушення автоматизму. Дисфункція синусового вузла 

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Функціональна діагностика. Електрокардіографічні синдроми і феномени

Функціональна діагностика. Синдроми передчасного збудження шлуночків

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Практикум з електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Ехокардіографія при невідкладних серцево-судинних станах: рекомендації Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії»(2018)

Рекомендовані розрахункові норми часу  на проведення функціональних досліджень

Павлюк В.І., Жарінов О.Й. Аортальний стеноз

Н.Д. Орищин. Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності

Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

Ехокардіографічне кількісне оцінювання камер серця у дорослих Практичні рекомендації Асоціації серцево-судинних хірургів України  та Українського товариства кардіологів (2020)