Матеріали для самопідготовки

ТН «Майстер-клас Інноваційні та стандартні підходи до діагностики та лікування серцевих аритмій»

(23.01-26.01.2023)

Матеріали для самопідготовки


Фібриляція передсердь. Уніфікований клінічний протокол 2019

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями: консенсус Європейської асоціації серцевого ритму (2019)

Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. 2019

Діагностика та ведення пацієнтів з синкопальними станами

Рекомендації ЄКТ 2020 Фібриляція передсердь

Аспекти кардіостимуляції та кардіоресинхронізувальної терапії: новації 2021 року

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Функціональна діагностика. Електрокардіографічні синдроми і феномени

Функціональна діагностика. Синдроми передчасного збудження шлуночків

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За редакцією: Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М., Сичова О.С. 2021. https://cutt.ly/51mkPYq

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

________________________________________________________________________________________________________

ТУ "Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів у вагітних" (09.01-20.01.2023)

Матеріали для самопідготовки

2018 ЕОК Рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ГІПЕРТЕНЗИВНІ РОЗЛАДИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ»

ГІПЕРТЕНЗИВНІ РОЗЛАДИ У ВАГІТНИХ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Т.А. Перцева, Т. В. Киреева, Н. К. Кравченко, Ю. Ф. Кравченко Хронические заболевания дыхательной системы при беременности

О.П. Борткевич Ю.В. Білявська В.В. Корендович ОНОВЛЕНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБ У ЖІНОК В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ ТА ЛАКТАЦІЇ

Острый аотральный синдром: диссекция аорты

Диагностика шумов сердца в кардиологии

Адаптована настанова Бронхіальна астма 2020

Рекомендації ARIA2019


__________________________________________________________________________________________________

Майстер-клас "Діагностика інфаркту міокарда" (19.12.2022 - 22.02.2022)

Матеріали для самопідготовки

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 вересня 2021 року No 1936 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2021 року No 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018)

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром. ВАКУ 2020

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За редакцією: Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М., Сичова О.С. 2021. https://cutt.ly/51mkPYq

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

_______________________________________________________________________________________________________

Майстер-клас "Диференційовані підходи до діагностики і лікування аритмій" (12.12.2022-15.12.2022)

Матеріали для самопідготовки


Фібриляція передсердь. Уніфікований клінічний протокол 2019

Фібриляція передсердь. Рекомендації ЄКТ 2020 (укр)

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями: консенсус Європейської асоціації серцевого ритму (2019)

Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. 2019

Діагностика та ведення пацієнтів з синкопальними станами (рекомендації ЄКТ 2018)

Аспекти кардіостимуляції та кардіоресинхронізувальної терапії: новації 2021 року

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Функціональна діагностика. Електрокардіографічні синдроми і феномени

Функціональна діагностика. Синдроми передчасного збудження шлуночків

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За редакцією: Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М., Сичова О.С. 2021. https://cutt.ly/51mkPYq

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка__________________________________________________________________________________

ТУ " Профілактика та лікування хронічних захворювань внутрішніх органів" (22.11.2022 - 05.12.2022)

Матреріали для самопідготовки

  1. Основні

Наказ МОЗ України №2857 від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 вересня 2021 року No 1936 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2021 року No 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром. ВАКУ 2020

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України. (проект).2018

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ. ВАКУ 2020

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів. 2019

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності, 2020

Адаптована клінічна настанова "Бронхіальна астма", 2020

Адаптована клінічна настанова "Хронічне обструктивне захворювання легень", 2020р.

АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ «НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ ОСІБ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, АНТИМІКРОБНА ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА»

Рекомендації ARIA 2019

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу"

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Уніфікований клінічний протокол "Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба"

Уніфікований клінічний протокол "Запальні захворювання кишечника"

КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ (Вінниця, 2017)

Хронічна хвороба нирок: діагностика та лікування. Клінічні рекомендації NICE2021

  1. Додаткові

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За редакцією: Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М., Сичова О.С. 2021. https://cutt.ly/51mkPYq

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

KDIGO 2020 Керівництво з клінічної практики для лікування цукрового діабету при ХХН

Настанова KDIGO 2021 з управління гломерулярними хворобами (ч.1)

Настанова KDIGO 2021 з управління гломерулярними хворобами (ч.2)


_________________________________________________________________________________________

Тематичне навчання "Майстер-класс. COVID-19 - асоційовані ураження органів-мішеней" (08.11.2022 - 11.11.2022)

Додаткові матеріали для самостійної підготовки

КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 «ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА (СЕРПЕНЬ 2022)

ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)» (РЕДАКЦІЯ ВІД 22.02.2022)

СТАНДАРТИ медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)"( в редакції 04.02.2022)

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ

Підтримка для самостійної реабілітації після пов’язаних з COVID-19 захворювань (інформаційні матеріали ВООЗ)

Менеджмент госпіталізованих дорослих пацієнтів із COVID‐19: огляд рекомендацій UpToDate


_________________________________________________________________________________________

ТУ "Актуальні питання в кардіології" (10.10.2022 - 24.10.2022)

Додаткові матеріали для самостійної підготовки

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Фібриляція передсердь. Уніфікований клінічний протокол 2019

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Діагностика та лікування екстариситолії та парасистолії Рекомендації Асоціації кардіологів України.

Рекомендації з діагностики та лікування дисліпідемій ВАКУ 2020

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії, ЄКТ 2019

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю, ESC, EASD, 2019

Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності

Збірник клінічних рекомендацій "Кардіологія і ревматологія", 2020

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності, 2020

Несукай О.Г. Сучасні підходи до діагностики та лікування кардіоміопатій: що нового?

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром, 2020

Профілактика та лікування венозних тромбоемболій у хворих з онкопатологією: клінічні рекомендації, ВАКУ, 2020

Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами, ЄКТ 2019

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 15.09.2021 No 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 No 152 (зі змінами 23.09.2016 No 994)

Наказ МОЗ України №2857 від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Рекомендації з діагностики та лікування ТЕЛА (частина 2). 2016. Асоціація кардіологів України

2021 Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України з діагностики та лікування міокардиту

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Тітова, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов СОVID-19-асоційований міокардит:

____________________________________________________________________________________________________

Тематичне навчання "Майстер-клас "Діагностика інфаркту міокарда"

(03.10.2022 - 06.10.2022)

Додаткові матеріали для самостійної підготовки

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 15.09.2021 No 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Основи електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця

Практикум з електрокардіографії. За ред. О.Й. Жарінова, В.О. Куця________________________________________________________________________________________________________

"Паліативна допомога при захворюваннях внутрішніх органів"

Додатвкові матеріали для самостійної підготовки

Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41"Про організацію паліативної допомоги в Україні"

Наказ МОЗ України від 04.06.2020 №1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні"

Наказ МОЗ України від 02.03.2022 №393“Про надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану”

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 1993р. зі змінами і доповненнями

Наказ Мінсоцполітики України від 29.01.2016 №58 "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду"

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ

__________________________________________________________________________________________________

ТУ "Актуальні пиатння внутрішніх хвороб" (15.09.2022 - 28.09.2022)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 No 152 (зі змінами 23.09.2016 No 994)

Наказ МОЗ України №2857 від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ (затверджено на XXI Національному конгресі кардіологів України,2020)

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 No 1936 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST»

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України від 15.09.2021 No 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST»

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Рекомендації з діагностики та лікування ТЕЛА (частина 2). 2016. Асоціація кардіологів України

Адаптована клінічна настанова "Хронічне обструктивне захворювання легень", 2020р.

Адаптована клінічна настанова "Негоспітальна прневмонія у дорослих" 2019

Адаптована клінічна настанова "Бронхіальна астма" 2020р.

Клінічна настанова "Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба"

Уніфікований клінічний протокол "Гратсроезофагеальна рефлюксна хвороба"

Уніфікований клінічний протокол "Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих"

Керівні рекомендації з ведення пацієнтів із гастропатією, спричиненою нестероїдними протизапальними препаратами (Міжнародний консенсус «ICON-G»)

Наказ Міністерства охорони здоров'я 03.08.2012 No 600 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ДИСПЕПСІЯ"

Наказ МОЗ України 21.06.2016 No 613 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В У ДОРОСЛИХ"

Алкогольна хвороба печінки: рекомендації ACG

ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease

Наказ МОЗ України 06.11.2014 No 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 06.11.2014 року No 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 06.11.2014 № 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "АУТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 10.09.2014 № 638 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ "ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ"

Керівництво Європейського товариства з вивчення целіакії (ESsCD)

Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по ведению больных синдромом раздраженной кишки

«Ключові питання діагностики та лікування хронічних запальних захворювань товстої кишки»

Рекомендації KDIGO 2020

Рекомендації KDIGO 2012

Рекомендації KDIGO 2020 з ведення цукрового діабету у пацієнтів з ХХН

Менеджмент пацієнтів із цукровим діабетом

Сучасна ін’єкційна терапія цукрового діабету

Цукровий діабет: досягнення глікемічних цілей в амбулаторних умовах

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

Обновленные европейские рекомендации по предиабету, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям


__________________________________________________________________

ТУ "Раціональна фармакотерапія хвороб внутрішніх органів" (01.09.2022 - 14.09.2022)

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами, ЄКТ 2019

Наказ МОЗ України №2857 від 23.12.2021 Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Додаток 1 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 3.1 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (пункт 4.2 розділу ІV)

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України. (проект).2018

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів. 2019

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності, 2020

Адаптована клінічна настанова "Бронхіальна астма", 2020

Адаптована клінічна настанова "Хронічне обструктивне захворювання легень", 2020р.

АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ «НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ ОСІБ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, АНТИМІКРОБНА ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА»

Рекомендації ARIA 2019

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу"

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

Уніфікований клінічний протокол "Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба"

Уніфікований клінічний протокол "Запальні захворювання кишечника"