Матеріали для позааудиторної самопідготовки


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація)

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ (ВНУТРІШНЬОМОЗКОВА ГЕМАТОМА, АНЕВРИЗМАЛЬНИЙ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИЙ КРОВОВИЛИВ)

Неврологія. За ред. С.М. Віничука

СТАНДАРТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ

ТУБЕРКУЛЬОЗ Клінічна настанова, заснована на доказових даних

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ

(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ АНАФІЛАКСІЮ

СТАНДАРТ медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою»

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу"

Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го тип

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ПРЕПАРАТІВ З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Наказ МОЗ України 21.06.2016 No 613 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В У ДОРОСЛИХ"

Алкогольна хвороба печінки: рекомендації ACG

ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease

Наказ МОЗ України 06.11.2014 No 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 06.11.2014 року No 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ"

Наказ МОЗ України 06.11.2014 № 826 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "АУТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ"

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЇДНИЙ ЛЕЙКОЗ

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЛІМФОЇДНОГО ЛЕЙКОЗУ АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХРОНІЧНИЙ МІЄЛОЇДНИЙ ЛЕЙКОЗ

ХВОРОБА ВІЛЛЕБРАНДА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ

Адаптована клінічна настанова "Гемофілія"

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ ТА ЛІМФОМА ХОДЖКІНА

Дифференциальная диагностика синдрома лимфаденопатии

Патогенетическая классификация и диагностическая стратегия лимфаденопатий (укр)

Лимфаденопатия: дефиниции и диагностика

Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. 2019

Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник

КЛІНІЧНА ГЕМАТОЛОГІЯ Частина 1. Анемії

Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ" 2015

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЕМАТОЛОГІЇ Навчальний посібник

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів. 2019

Коморбідність при хронічній серцевій недостатності. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності

Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA–PEFF

Консенсус із застосування біомаркерів при серцевій недостатності 2019

Журнал "Аритмологія" №4 2019 Оновлені рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року.

Фібриляція передсердь. Рекомендації ЄКТ 2020 (укр)

Функціональна діагностика. Суправентрикулярні тахікардії

Функціональна діагностика. Фібриляція і тріпотіння передсердь

Функціональна діагностика. Шлуночкові тахікардії

Функціональна діагностика. Атріовентрикулярні блокади

Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

Павлюк В.І., Жарінов О.Й. Аортальний стеноз

Малые аномалии развития сердца

Рекомендації ЄКТ 2017 Клапанна хвороба серця

Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України. (проект).2018

2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией

Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет, АДА, 2020

Рекомендації з діагностики та лікування дисліпідемій ВАКУ 2020

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 2016.

Руководство по кардиологии. Под ред. В.Н. Коваленко

Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами 2019

Клініко-ЕКГ синдроми. Навчальний посібник за ред. Г.В. Дзяка

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. За ред. О.М. Пархоменка. 2018

Збірник клінічних рекомендацій "Кардіологія і ревматологія", 2020

Менеджмент кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром, 2020

Уніфікований клінічний протокол "Гострий коронарний синдром без елевації сегмента SТ" 15.09.2021

Клінічна настанова "Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST" (2021)

Клінічний протокол "Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST" 14.09.2021

Клінічна настанова "Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST" (2021)

Інфекційний ендокардит. Рекомендації ЄКТ 2015

2018 ЕОК Рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности

Уніфікований клінічний протокол "Гіпертензивні розлади у вагітних" (2021)

Посібник "Професійні хвороби" під ред. Абрагамовича

Посібник "Професійні хвороби" під ред. Капустника

М. Колесник. Раціональна антибіотикотерапія/ Український медичний журнал, 2020, №1-2

Наукова сесія "Раціональна антибіотикотерапія в пульмонології"

Адаптована настанова "Негоспітальна пневмонія у дорослих"

Адаптована настанова "ХОЗЛ"

Адаптована настанова "Бронхіальна астма"

ТЕЛА рекомендації ЕКТ 2019

ТЕЛА рекомендації АКУ 2016

Ногоспітальна пневмонія (монографія)

2016 Уніфікований клінічний протокол "Легенева гіпертензія"

2016 Адаптована настанова "Легенева гіпертензія"

2019 Сіренко ЮМ "Легенева гіпертензія"

2020 Сіренко ЮМ "Легенева гіпертензія при хворобах легень"

2019 Сіренко ЮМ "Легенева гіпертензіія асоційована з патологією лівих відділів серця"

Катетеризація правих відділів серця

2016 Уніфікований протокол "Муковісцидоз"

2016 Адаптована настанова "Муковісцидоз"